Fra valpene er 1 1/2 uke

Alma og Hope
2 uker, Alma til venstre, 1463 g og Hope til høyre 1400 g