Fra valpene er 1 1/2 uke

Siste kvelden med gjengen
Cera i bakgrunnen, foran fra venstre :Feiten (Totningen), Hope, Flekken, Førstemann og helt foran Alma.