Hverdagen med hundene

Rosetter til Alma
Vært på Retrieverklubbens årsmøte. Alma gjorde det bra på års konkurransen, ble vinner av LP1 og fikk 3 plass i allsidighet (lydighet og utstilling). Moro, inspirerer til videre trening og konkurranser. Håper de tar med rallyLP til neste år så Cera og kan være med i konkurransen.