Beste Båtsmann Alfred HD:A AD: h 0, v 3

4 uker
4 uker og 2400 g