Beste Båtsmann Alfred HD:A AD: h 0, v 3

5 uker
5 uker og 3550 g.