Beste Båtsmann Alfred HD:A AD: h 0, v 3

7 uker
7 uker og 6 kg. Bildet blir snudd etterhvert😊