Hverdagen med hundene

Cera på kontroll
Her ligger Cera tålmodig og venter på blodprøvesvar. De var heldigvis mye bedre, ALT var 800 i dag ( normalverdi opp til 150), og det var gått veldig mye ned fra fredag. Så nå slipper hun mer intravenøs behandling, hun får leverstøttende medikamenter og vi skal til ny kontroll om 4 uker. Det blir lenge å vente...