Alma og Armand valpene

Kommende valpers stamtavle. Kombinasjonen gir en innavlsgrad på 0,098 og gjennomsnittlig levealder på fiktiv stamtavle er 9,1 år. Alma har SH pretest-resultat C, Armand har SH pretest- resultat A. Alma er fra et kull på 5 hvor alle har HD A/AD A. Armand er fra et kull på 7 hvor alle har HD A/AD A.
Noen glimt av den kommende far. En flott, og ikke minst veldig trivelig gutt😊